اقدامات روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشمر

((موزه حیات وحش اداره حفاظت محیط زیست کاشمر))


   نام علمی :  ببر مازندران                                                      Panthera tigris

       نام محلی:    

 خانواده: گربه سانان                                                                     FELIDAE                     

    

 مشخصات:  بزرگترین عضو خانواده گربه سانان ، طول سروتنه cm 280-140 ، دم cm 90-60  ، kg  320 ، بسیار شبیه پلنگ ولی جثه بزرگتری دارد. رنگ پشت زرد متمایل به نارجی و زیر بدن سفید. نوارهای قهوهای باریک در تمام سطح بدن. پشت گوشها سیاه با لکه سفید در وسط ، موهای بدن در زمستان رشد زیادی دارد. آبستی در زمستان ، مدت آبستنی حدود 105 روز ، 3-2 و گاهی 6 توله می زاید. در 4 سالگی بالغ  میشوند.

عادات و رفتار:.شبگرد ، زندگی انفرادی. بسیار چابک و سریع ، علاقه زیاد به آب تنی.

 زیستگاه: نیزارها و بوته زارهای مناطق جنگلی خزر.

تغذیه: پستانداران متوسط تا بزرگ نظیر مرال ، گراز ، شوکا و خرگوش ، پرندگان و. خزندگان...

پراکندگی: در گذشته پراکنش وسیعی در مناطق جنگلی خزر از آستارا تا پارک ملی گلستان میانکاله داشته آخرین ببر مازندران در سال 1330  در پارک ملی گلستان دیده شده است.در جهان از جنوب شرق آسیا ، سیبری تا جاوه و جنگلهای قفقاز دیده میشود

 


 نام علمی :  شیر ایرانی                                              Panthera leo persicus

نام محلی:

خانواده: گربه سانان                                                                      FELIDAE                  

         

  مشخصات:  طول سروتنه cm 190-150 ، دم حدودا cm 100 ، وزن kg 250-150 جثه کوچکتر از ببر ، موهای کوتاه ،  رنگ بدن زرد بدون لکه یا نوار راه راه ،  شیر نر دارای یال نسبتا کوتاه  با موهای سیاه و زرد و دمی بلند با دسته ای ازموهای بلند سیاه در انتها.

زیستگاه: مناطق جنگلی ، بوته زارها  وعلفزارهای نزدیک به آب در نواحی جنوب زاگرس و خوزستان

تغذیه: پستانداران از قبیل گوزن زرد

پراکنش:  در گذشته پراکندگی وسیعی در مناطق جنوب و جنوب غرب ایران از جنگلهای اطراف رودخانه  های کرخه ، کارون و دز به طرف مسجد سلیمان ، رامهرمز ، بوشهر و کازرون تا دشت ارژن واقع در غرب شیراز داشته است . از سال 1322  (1942 میلادی) که آخرین شیر در شمال غرب دزفول دیده شده است اطلاعاتی از این گونه در دست نیست. در حال حاضر در جنگلهای گیر واقع در کیتارو در شمال هندوستان دیده میشود.

 


نام علمی : پلنگ                                PANTHERA PARDUS                              

نام محلی:

خانواده: گربه سانان                                       FELIDAE             

  

مشخصات: طول سروتنه CM180-110 ، CM 100- 60 ، ارتفاع CM70- 45 ، وزن KG 80- 35 ، جثه بزرگ عضلانی و نرم و انعطاف پذیر ، سر پهن ، گرد و کوچک ، دست

و پا نسبتا کوتاه ، پنجه پهن ، ناخن بلند و تیز ، رنگ موهای پشت کرم مایل به نارنجی ، زیر بدن کرم مایل به خاکستری با خالهای توخالی همرنگ در پشت ، دست ، پا و سروگردن ،خالهای زیربدن توپر

 عادات و رفتار: روز شب فعال ، زندگی انفرادی ، شنوایی قوی ، شناگر ماهر

زیستگاه: اکثر زیستگاهها اعم از جنگل ، کوهستان ، بیابان و دشت و استپ تا ارتفاعات M 4000

تغذیه: پستانداران بزرگ و کوچک از قبیل پازن ،قوچ و میش وحشی، پرندگان،ماهی وحشرات   

 پراکندگی: در ایران زمستانها فراوان است.


 نام علمی : چکاوک آسمانی                                 Alauda arvensis                    

نام محلی:

خانواده: چکاوکیان                                                    ALAUDIDAE         

مشخصات:  طول پرنده cm 18 ، رنگ خاکی خاکستری ، حاشیه پرهای پوششی بال قهوه ای رنگ ، روتنه رگه رگه نخودی و تیره ، زیرتنه سفید نخودی ، سینه با رگه رگه های قهوه ای تیره و زمینه نخودی ، تارک نخودی تیره خط دار ، پرهای انتهای سر اندکی برجسته ، کاکل گرد و کوتاه ، دم نسبتا دراز با شاهپرهای کناری سفید، زیر دم سیاه و بال نسبتا کشیده و بلند

 عادات و رفتار: راه رفتن قوز مانند ، پرواز قوی و موجی شکل ، بال زدنی درجا و بالباز روی ، لانه سازی روی زمین

زیستگاه: مناطق باز ، کشتزارها و علفزارها ، حاشیه اراضی باتلاقی و چمنزارهای مرتفع  و مناطق شنزار غیرکویری

تغذیه: دانه ها و مواد گیاهی 

پراکندگی: در ایران زمستانها فراوان است.


  نام علمی : زرد پره کوهی                              Emberiza cia                        

  نام محلی: 

 خانواده: زرد پره ئیان                                    EMBERIZIDAE                    

مشخصات:  طول پرنده cm 16 ، پرنده نر دارای سری با رگه های سیاه در زمینه خاکستری دودی با گلوی خاکستری بدون رگه ، جبه دارای رگه های خاکستری ،منقار خاکستری ، حاشیه دم سفید ، ( پرنده ماده کمرنگ تر با پروبال آمیخته شده)، پاهای درشت ، منقار ضخیم و سخت

عادات و رفتار: اجتماعی ، پرجنب و جوش ، گروههای کوچک ، پرواز موجی شکل ، آشیانه سازی روی زمین

زیستگاه: نواحی شیب دار صخره ای با بوته های متوسط ، مناطق کوهستانی دارای درخت یا بدون درخت

تغذیه: دانه ها و مواد گیاهی

 پراکندگی: بومی ایران و فراوان است.

 


 نام علمی : گنجشک کوهی                      Petronia  Petronia                              

 نام محلی:

 خانواده: گنجشکیان                                           PELOCEIDAE                     

 

مشخصات:  طول پرنده نر cm 14 ، شبیه گنجشک خانگی ولی سر بزرگتر و دم کوتاهتر ،  شاهپرهای اولیه بزرگ، پاهای ضخیم ، سروتارک واضح با خط خط تیره قهوه ای و نوار ابرویی بلند و سفید نخودی ، سینه و پهلوها دارای خط خط طولی زیاد و انتهای دم سفید  ، لکه زرد سینه

عادات و رفتار: اجتماعی ، پرواز کاملا موجی شکل ، پرجنب و جوش ، گروههای کوچک

زیستگاه: شیب های تند کوهستان ، دامنه های مرتفع ، صخره ها ، اراضی سنگی ،خرابه ها ، بسترخشک رودها و کشتزارها

تغذیه: دانه ها و مواد گیاهی و جانوری 

پراکندگی: بومی ایران و فراوان است.

 


 نام علمی : پیغو                                       Accipiter bervipes                                               

 نام محلی:

خانواده: قوشیان                                          ACCIPITERRIDAE               

مشخصات:  طول پرنده نر cm 33 و طول پرنده مادهcm 39، زیر منقار تا گلو دارای خط سیاه ، سطح زیرین بال سفید ، نوک بال سیاه ، زیر تنه سفید با رگه های عرضی قهوه ای کمرنگ ، در پرنده نر روتنه خاکستری تیره ، گونه ها خاکستری و در ماده روتنه خاکستری مایل به سیاه یکدست ، بال کوتاه و دم دراز

عادات و رفتار: صدای جیغ مانند ،

زیستگاه: مناطق جنگلی ، حاشیه تالابها تا دره ها

تغذیه: پرندگان و جوندگان کوچک 

پراکندگی: درایران  تابستانها دیده می شود..


 نام علمی : هوبره                                       Chlamydotis undulata                                     

نام محلی: داغدارو

خانواده: هوبره                                                              OTIDIDAE               

مشخصات:  طول cm 60، پروبال قهوه ای شنی ، زیرتنه خاکستری سفید با دسته پرهای سیاه و سفید بلند در دوطرف گردن(جنس نر) ، چشمهای زرد و درشت ، انتهای شاهپر سیاه، بالهای باریک و دم نسبتا بلند . گردن بلند ، منقار سخت .

عادات و رفتار: صدای آرام ، پرواز سنگین و آهسته ، بیشتر روی زمین می دود ، هنگام تولید مثل منزوی و بقیه اوقات گروهی ، آشیانه سازی روی زمین 

زیستگاه: مناطق شنی ، تپه ماهورهای ریگزار ، بیابانها و نواحی کویری با بوته های پراکنده و  علفهای کوتاه  

تغذیه: دانه گیاهان ، جوانه گیاهان

پراکندگی: درایران  بومی و مهاجر است.


   نام علمی : مینا                                              Acridotheres tristis                                     

نام محلی:

خانواده: ساریان                                                             STURNIDAE               

 

مشخصات:  طول cm 23، پروبال قهوه ای مایل به قرمز، منقار زرد ، لکه زیر چشم زرد روشن ، لکه سفید در قاعده شاهپرها، روتنه تیره تر از زیر تنه ، دم سیاه ، نروماده همشکل.

عادات و رفتار: زود رام ، بیباک ، مقلد ، پرواز سریع و مستقیم ، آشیانه سازی در سوراخ درختان و دیواره ها ، سقف خانه ها و...

زیستگاه: باغها ، مزارع ، علفزارها  

تغذیه: همه چیز خوار

پراکندگی: درایران  بومی و فراوان است.


  نام علمی : کلاغ ابلق                                         Corvus corone cornix                                  

نام محلی:

خانواده: کلاغیان                                                              CORVIDAE               

 

مشخصات:  طول cm 47، بدن خاکستری ، سر وسینه ، بالها و دم سیاه رنگ ،منقار سیاه رنگ و خمیده و درشت ، پاهای سخت، نرو ماده همشکل

عادات و رفتار: اجتماعی ، پرواز پرتوان ، لانه سازی روی درختان یا صخره ها ، درجه هوش بالا ، صدای ناهنجار.

زیستگاه: مناطق شهری و روستایی ، اراضی زراعی ، مناطق کوهستانی با درختان پراکنده  

تغذیه: همه چیز خوارند

پراکندگی: بومی ایران و فراوان است.


  نام علمی : کاکایی سرسیاه                                    Larus ridibundus                                  

نام محلی:

خانواده: کاکا ییان                                                            LARIDAE               

مشخصات:  طول cm 38، روی بالها خاکستری تیره با حاشیه پهن سفید در انتهای شاهپرها ، تابستانها سرسیاه مایل به قهوه ای با نیم حلقه سفید دور چشم که زمستانها فقط نقطه ای در پشت چشم و نزدیک گوشپر دیده می شود  پاهای قرمز و پرده دار، منقار باریک و قرمزبا انتهای سیاهرنگ ، روتنه خاکستری ، گردن ، زیرتنه و دم سفید

عادات و رفتار: دریازی ، اجتماعی ، صدایی سخت و خشن ، چابک تر از اغلب کاکایی ها  پرواز می کند. تولید مثل در دریاچه.

زیستگاه: دورتر از ساحل ، لنگرگاهها ، مسیر رودخانه ، کناردریاچه  و مرداب و نواحی چمن زار

تغذیه: مواد گوشتی باقیمانده در ساحل ؛ ماهیهای مرده ساحل ، تخم و جوجه سایر پرندگان

پراکندگی: درایران  زمستانها فراوان است. به تعداد اندک تولید مثل میکنند. 


نام علمی : کاکایی نقره ای                          Larus argentatus                                  

نام محلی:

خانواده: کاکا ییان                                               LARIDAE               

مشخصات:  طول cm 56، منقار سخت ، دم نسبتا گرد ، سر سفید ، پشت خاکستری تیره ، زیرتنه و پهلوی  سفید ، منقار زرد با لکه قرمز ، پاها ی پرده دار قرمز گوشتی تا صورتی و زرد ، نر و ماده همشکل

عادات و رفتار: دریازی ، اجتماعی ،پرواز آرام با بال زدن آهسته ، دنبال کشتی ها می رود. آشیانه سازی روی زمین سواحل شنی و قلوه سنگها.

زیستگاه: سواحل دریا ، آبهای داخلی .، صدایی شبیه پارس سگ

تغذیه: مواد گوشتی باقیمانده در ساحل ؛ ماهیهای مرده ساحل ، تخم و جوجه سایر پرندگان

پراکندگی: در اغلب مناطق ساحلی ایران فراوان است. 


نام علمی : حواصیل ارغوانی                                          Ardea purpurea                                    

نام محلی:

خانواده: حواصیلیان                                                           ARDEIDAE                     

مشخصات:  طول cm 80، سری بزرگ ،گردنی باریک و دراز ومارمانند ، روتنه خاکستری پررنگ ، پرهای بلوطی روشن درپشت ، سروگردن قرمز بلوطی با کاکل سیاه روی سر و رگه های سیاه از زیر چشم تا پس گردن و از بالای گلو تا دوطرف گردن ، چانه و گونه سفید  و سینه بلوطی با رگه های عمودی سیاه ، شکم سیاه ، پاها سبز مایل به زرد خاکستری

عادات و رفتار: آبزی در آبهای کم عمق و ندرتا روی درختان دیده میشود.

زیستگاه: باتلاقها ، نیزارهای انبوه ، سواحل و آبگیرهای پرگیاه

تغذیه: حشرات ، نرم تنان ، ماهیو...

پراکندگی: تابستانهافراوان است و بیشتر در جنوب ایران دیده می شود..


  نام علمی : کبوتر چاهی                                                 Columba livia                                  

نام محلی:

خانواده: کبوتریان                                                       COLUMBIDAE               

مشخصات:  طول cm 33، جثه متوسط ، رنگ آبی مایل به خاکستری ، دارای دو نوار پهن روی پرهای ثانویه بال ، دمگاه سفید، سرخاکستری ، گردن و سینه بنفش صورتی با جلای سبز

عادات و رفتار: بسیاراجتماعی ، پروازی سریع با پیچ و تاب

زیستگاه: مناطق صخره ای ، بیابانها، شکاف کوه ها و قناتها

تغذیه: حشرات کوچک ، دانه و جوانه گیاهان

پراکندگی: بومی ایران  و فراوان است.


 نام علمی : سهره طلایی                                       Carduelis Carduelis                                  

نام محلی:

خانواده: سهره ییان                                                     FRINGILLIDAE               

 

مشخصات:  طول cm 14، رنگ سر قرمز روشن و سیاه و سفید، بالهای سیاه با رگه های زرد و دمگاه سفید،زیرتنه نخودی و سفید

عادات و رفتار: اجتماعی ، گروههای کوچک ، تولید مثل درخارج ازفصل ،لانه سازی روی درختان

زیستگاه: باغ ها، پارک ها ، کشتزارها ، بوته زارها و دره های پردرخت تا ارتفاع 2200 متری.

تغذیه: حشرات کوچک ، دانه و جوانه گیاهان

پراکندگی: زمستانها در ایران فراوان است. 


نام علمی : سهره سبز                                       Carduelis chloris                                  

نام محلی:

خانواده: سهره ییان                                                FRINGILLIDAE               

 

مشخصات:  طول cm 5/14، پروبال سبز زیتونی با لکه های مایل به زرد ، دمگاه سبز روشن ، سر نسبتا بزرگ ، منقار بیرنگ با انتهای کلفت، پرنده نر زیرتنه سبز زیتونی و دمگاه زردرنگ دارد،پرنده ماده کمرنگ تر و برنگ خاکستری و پاهایش قهوه ای تیره است

عادات و رفتار: پروازی موجی شکل ، صدایی کشیده و تودماغی

زیستگاه: باغها ، پارکها ، جنگلهای کاج ، باغات زیتون و واحه ها، زمستان در پرچینها و اراضی ساحلی و لابلای بوته ودرختان کوچک تخم گذاری میکند.

تغذیه: حشرات کوچک ، دانه و جوانه گیاهان

پراکندگی: زمستانها در ایران فراوان است. 


نام علمی : سهره سینه سرخ                                       Carduelis cannabina                                

 نام محلی:

خانواده: سهره ییان                                                              FRINGILLIDAE               

 

مشخصات:  طول cm 13، سر خاکستری ، روتنه بلوطی و پیشانی و سینه قرمز گلی ، رگه های سفید در شاهپرها و پرهای بیرونی دم ، منقار خاکستری مایل به قهوه ای تیره ، وسط گلو خالدار ، حاشیه کمرنگ دور چشم و چانه

عادات و رفتار: پرواز موجی شکل و نامنظم ، زمستانها جفتی یا گروهی ، صدای متنوع و آهنگین

زیستگاه: مناطق باز بوته دار یا درختکاری شده ، اراضی پرچین دار ، کشتزارها و حاشیه تالابها

تغذیه: حشرات کوچک ، دانه و جوانه گیاهان

پراکندگی:  در شمال غرب ایران فراوان است. 


نام علمی : سهره خاکی                                          Rodospiza obsoleta                                

نام محلی:

خانواده: سهره ییان                                                       FRINGILLIDAE               

 مشخصات:  طول cm 5/14، منقار کوچک و مخروطی سیاه رنگ ، سر ، گلو و روتنه شنی قهوه ای ، پایین سینه ، زیرتنه و زیردم سفید ، پاهای سیاه ، پوشپرهای سیاه با حاشیه پهن سفید و لکه بزرگ صورتی روی پوشپرها و شاهپرهای ثانویه ، دم با انتهای قلبی شکل و سیاه و لبه سفید رنگ   

عادات و رفتار: زود رام شده و انس میگیرد ، صدایی تودماغی و آهنگین دارد. لانه سازی در درختان کوچک و درون بوته ها

زیستگاه: اراضی باز با درختان و بوته های پراکنده ، باغات میوه ، تاکستانها و کشتزارها

تغذیه: حشرات کوچک ، دانه و جوانه گیاهان

پراکندگی:  در ایران فراوان است. 


نام علمی : بلبل                                              Lusinia megarhynchos                                   

نام محلی:

خانواده: توکایان                                                               TURDIDAE                        

مشخصات:  طول cm 16، روتنه قهوه ای ، دم قرمز ، حلقه سفید دور چشم ، زیرتنه تمیز و فاقد لکه لکه روی سینه و پهلو،خط ابرویی کمرنگ

عادات و رفتار: صدای بلند ومتنوع ، هنگام آواز خوانی مخفی میشود، نزدیک سطح زمین یا سایر پوششها با استتار کامل لانه سازی میکند.

زیستگاه: جنگلهای برگ ریز ، باغات ، بوته های خاردار و حاشیه مناطق خشک

تغذیه: حشرات کوچک ، دانه و جوانه گیاهان

پراکندگی: تابستانها در ایران فراوان است. 


نام علمی : چکاوک شاخدار                                       Eremophia alpesteris                                 

نام محلی:

خانواده: چکاوکیان                                                             ALAUDIDAE                 

 

مشخصات:  طول cm 16، دارای پرهای تاج مانند در سر ، روتنه خاکستری قهوه ای و تارک و پس گردن قهوه ای که در ابتدای تارک نواری سیاه و باریک دارد که در دوطرف سر به دو پر سیاه و تاج مانند ختم میشود.چانه سفید ، پیشانی و خط ابرو سفید با حاشیه زیر چشم و نوار سیاه سینه ای، زیرتنه سفید و پاهای آبی مایل به خاکستری.

عادات و رفتار: لانه سازی روی زمین و درمیان سنگها.

زیستگاه: مناطق کوهستانی مرتفع بالاتر از حد درختان(بالای 3000متر )ولی زمستانها در دشتها و مناطق کم ارتفاع.

تغذیه: حشرات کوچک ، دانه و جوانه گیاهان

پراکندگی: زمستانها در شمال و غرب ایران دیده میشود..


نام علمی : چکاوک کاکلی                                      Galerida cristata                                            

نام محلی:

خانواده: چکاوکیان                                                     ALAUDIDAE                 

مشخصات:  طول cm 17، دم کوتاه و تاج بلند ،منقار نسبتا بلند ، روتنه نخودی خاکستری یکدست ، پشت گردن و جبه خط خطی ، سینه رگه رگه ، شکم و زیر دم سفید نخودی ، پاهای نازک و خاکستری مایل به زرد.

عادات و رفتار: بال زدنهای محکم و در جال بال زنی زیاد ، لانه سازی روی زمین.

زیستگاه: علفزارهای هموار، بیابانهای خشک ، کنارجاده ها ، کوره راهها و کشتزارها.

تغذیه: حشرات کوچک ، دانه و جوانه گیاهان

پراکندگی: بومی ایران و نسبتا فراوان است.


 نام علمی : طرقه چکاوک                                  Merops superciliosus                                       

نام محلی:

خانواده: چکاوکیان                                                          ALAUDIDAE                 

 

مشخصات:  طول cm 20، منقار کلفت  شاخی و زرد رنگ، دم نسبتا کوتاه ، بالهای بلند ، نوک شاهپرهای ثانویه سفید با نواری سفید در انتها، روتنه قهوه ای ، زیرتنه نخودی شنی و حاشیه کناری دم سفید.لکه های سیاه در دوطرف گلو و نوار ابرویی سفید نخودی

عادات و رفتار: پروازی سبک ، ارتفاع پایین و موجی شکل ، لانه سازی روی زمین.

زیستگاه: زمینهای بایر و سنگلاخی ، کشتزارهای و استپها.

تغذیه: حشرات کوچک ، دانه و جوانه گیاهان

پراکندگی: بومی ایران و نسبتا فراوان است. 


نام علمی : زنبورخوار معمولی                                          Merops apiaster                                   

نام محلی:

خانواده: زنبور خواریان                                                          MEROPIDAE                

      

   مشخصات:  طول cm 28، سر و پشت خرمایی رنگ ، گلو زرد روشن ، زیرتنه فیروزه ای ، پشت بال بلوطی رنگ ، دم سبز با پرهای میانی بلند، نر و ماده همشکل

عادات و رفتار: زندگی گروهی و اجتماعی ، اغلب روی سیمها می نشیند ،پروازی زیبا دارد. در سوراخهای ساحل رودخانه یا گودالهای شنی و روی زمین لانه سازی و تولید مثل میکند

زیستگاه: دشتهای باز با بوته های پراکنده و درختان اندک.

تغذیه: حشرات ، دانه و جوانه گیاهان

 پراکندگی: تابستانها در ایران فراوان است. 


نام علمی : زنبورخوار گلو خرمایی                            Merops superciliosus                             

نام محلی:

خانواده: زنبور خواریان                                                    MEROPIDAE                

   

مشخصات:  طول cm 30، رنگ بدن سبز یا سبز فیروزه ای ، پرهای میانی دم و زیر بالها مسی که حاشیه بیرونی پرها تیره تر، سینه و شکم سبز یکدست و بدن بدون طوق، نر و ماده همشکل ، زیر گلو خرمایی رنگ

عادات و رفتار: زندگی اجتماعی و جفت جفت ، لانه سازی بصورت گروهی در دیواره های ساحلی ، تپه ها و گودالها

زیستگاه: دشتهای باز ، مزارع کشاورزی ، حاشیه تالابها.

تغذیه: حشرات ،  دانه و جوانه گیاهان

پراکندگی: تابستانها در ایران فراوان است. 


نام علمی :   جغد شاخدار                                      Asio otus                        

نام محلی:

خانواده: جغدیان                                                STRIGIDAE                   

 

مشخصات:  طول cm 36، صفحه صورت نخودی و به دوقسمت مشخص تقسیم شده ، رنگ چشم نارنجی، لکه قهوه ای نارنجی روی خم بال و قاعده شاهپرها ، زیرتنه خط دار و زیربال نخودی با رگه های قهوه ای تیره.دارایگوشپر های بلند(شاخ مانند)

عادات و رفتار: پروازی پیچ و تاب دار و بال زدنهای نسبتا دامنه دار،

زیستگاه: مناطق جنگلی . در آشیانه های متروک یا روی زمین تخمگذاری و تولید مثل میکند.

تغذیه: جوندگان و پستانداران کوچک

پراکندگی: بومی جنگلهای شمال ایران است اما زمستانها در نواحی مرکزی تا جنوب دیده میشود.. 


نام علمی :   طوطی طوق صورتی                                               Psittacula krameri

نام محلی:

خانواده: طوطیان                                                                         PSITTACIDAE                

مشخصات:  طول cm 42، بدنی کشیده و سبز رنگ ، دم دراز ، منقار کوچک و قرمز قلاب مانند، پرنده نر زیر گلوی سیاه با طوق باریک صورتی مایل به قرمز درپس گردن که پرنده ماده این طوق را ندارد.

عادات و رفتار: پروازی سریع و آرام و مستقیم ، بسیار پر سروصدا ، زندگی اجتماعی

زیستگاه: باغها ، جنگلهای باز و نزدیک کشتزارها ، آشیانه سازی در سوراخ درختان .

تغذیه: دانه و میوه های گیاهان

پراکندگی: در ایران همین یک گونه وجود دارد که درجنوب شرق ایران فراوان است.  


نام علمی :   ماهی خورک ابلق                                             Ceryle rudis      

 نام محلی:

خانواده: ماهی خورکیان                                                     ALCEDINIDAE         

مشخصات:  طول cm 25، تنها ماهی خورک نسبتا بزرگ و سیاه وسفید ، پرنده نر دارای دونوار کم وبیش نیمه کامل سیاه در سینه ، در پرنده ماده یک نوار سیاه منقطع در سینه دیده میشود، خط ابرویی سفید ، چشمها سیاه ، تارک سیاه با کاکل کوچک در پس سر ، دم سفید با لکه های سیاه در انتهای دم،

عادات و رفتار: اغلب در حال بال زدن در سطح آب است و ناگهان برای گرفتن ماهی به داخل آب شیرجه میزند، لانه سازی در سوراخ دیواره ساحل رودخانه و تپه های ماسه ای کنارتالابها

زیستگاه: مناطق باز ،اطراف رودخانه ها ، تالابها ، خورها و آبهای شیرین و شور .

تغذیه: ماهی

پراکندگی: بومی ایران بوده و به وفور دیده میشود.  


 نام علمی :   توکای گلو سیاه                                        Turdus  nruficollis

نام محلی:

خانواده: توکایان                                                                       TURDIDAE

مشخصات:  طول cm 23، پرنده نر دارای چانه ، گلو و سینه سیاه ، زیر تنه سفید، تارک،پس گردن ، روتنه و دم خاکستری مایل به قهوه ای ، پرهای زیر دم سفید ، دم قهوه ای خاکستری ، در پرنده جوان کمرنگتر باچانه وگلوی لکه لکه خط ابرویی کوتاه وسفیدپوشش زیربال قرمزقهوه ای.                                               

عادات و رفتار: بسیار خجالتی ، پرواز سریع و مستقیم ، صدای آرام،

زیستگاه: فضا های باز و درختان با حاشیه چمن زار و علفی

تغذیه: دانه گیاهان، میوه

پراکندگی: زمستانها به وفور دیده می شوند.


 نام علمی : آهو                                      Gazella subgutturosa                                               

 نام محلی:

 خانواده:   گاوسانان                                                BOVIDAE         

مشخصات: طول سروتنه cm130-90، دمcm21-16،ارتفاع cm70، وزن حدود kg 45-20 جثه متوسط شاخهای نسبتا بلند در نرها که قاعده نزدیک بهم داشته و سپس به بالا و خارج انحنا می یابند.ماده ها فاقد شاخ،  موها در تابستان کوتاه و شنی رنگ و در زمستان بلندتر و متمایل به قهوه ای ، زیربدن و کفل ها سفید ، موهای دم نسبتا بلند و سیاه .

 عادات و رفتار: روز و شب فعال ، اجتماعی ، سریع  ، مهاجرت در زمستان به مناطق گرم،  

زیستگاه: مناطق استپی و بیابانی ، تپه ماهورهای کوتاه ، بوته زارها بلند

تغذیه: علوفه ها ، بوته ها .

پراکندگی: اغلب دشتهای ایران ، کشورهای عربستان ، پاکستان ،ترکمنستان ، ترکیه و تبت ...  


 نام علمی : جبیر                                              Gazella dorcas                                                  

 نام محلی:

خانواده:   گاوسانان                                               BOVIDAE                         

 

مشخصات: طول سروتنه cm110-90، دمcm20-15،ارتفاع cm65-55  ، وزن حدود kg 25-15 مشابه آهو اما ماده های آنها شاخهای نازک وبلند دارند ، شاخهای جبیرنر موازی به نظر میرسد و خمیدگی انتهای شاخ به جلو متمایل است و طول شاخها گاهی به بیش از cm35 میرسد موها کوتاه ، زردتیره متمایل به قرمز ، زیر بدن و کفلها سفید ، دم نسبتا بلند و سیاه رنگ تا دوبار درسال میتوانند تولید مثل کنند.

عادات و رفتار: روزگرد.زندگی بصورت جفت جفت یا دسته های کوچک.پرطاقت و نیازآبی کم،  

زیستگاه: مناطق استپی و بیابانی ، تپه ماهورهای کوتاه ، بوته زارها بلند

تغذیه: علوفه ها ، بوته ها و برگ درختان

پراکندگی: حاشیه کویر مرکزی و لوت ، توران تا پارک کویر ،یزد ، فارس کرمان ، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و  جنوب خراسان..


 نام علمی : سنجاب زمینی                           Spermophilus fulvus                                               

نام محلی:

خانواده:   سنجاب ها                                              SCIURIDAE                           

مشخصات: طول سروتنه cm 24، دم بطول cm 4 ، رنگ بدن خاکستری ، گوش کوچک ، دم کوتاه و پشمالو، رنگ پشت ودم زرد مایل به خاکستری و سطح زیرین بدن و دم متمایل به سفید. فاقد موهای بلند در کنار ناخن ، ناخن کوتاه.

عادات و رفتار:روز فعال.زندگی در گروههای نزدیک به هم ،معمولا روی دوپا می ایستند ، موقع خطر به سرعت وارد لانه میشوند.  

زیستگاه: استپ های مناطق سردسیر با پوشش کم ، اراضی نرم رسی و حاصلخیز

تغذیه: گیاهان مختلف

 پراکندگی: آسیای مرکزی ، در خراسان ،همدان ،زنجان ، کردستان و قزوین دیده شده است.


نام علمی : گرگ                                                          canis lupus                                     

 نام محلی:

  خانواده:   سگ سانان                                                   CANIDAE                           

            

  مشخصات:بزرگترین سگ سان وحشی ، طول سروتنه cm 160 -cm  120 دم بطول cm 50-40 ، ارتفاع cm 100-70  ، وزن حدود kg 70-25 ، دارای موهای بلند در قسمت پشت گونه ها,گردنی کلفت و کوتاهتر از سگ, چشمان مورب و گوشهایش نیز کوتاهتر از سگ است رنگ بدن تقریبا یکنواخت که در ایران معمولا خاکستری باسایه ای سیاه است.

 عادات و رفتار:اجتماعی ، شبگرد ، بینایی و بویایی وشنوایی  بسیار قوی ،شکار دسته جمعی

 زیستگاه: ارتفاعات ، تپه ماهورها .در کلیه زیستگاههای ایران اعم از جنگلی انبوه تا دشت های باز بیابانی دیده میشود

 تغذیه: قوچ و میش وحشی , پازن , آهو , مرال و شوکا و نیز مهره داران کوچک و پرندگان  در موقع کمبود غذا از لاشه حیوانات و مواد گیاهی ،  گوسفند و اسب و الاغ

 پراکندگی: آمریکا , اروپا و آسیا.


 نام علمی : قوچ ومیش اوریال                                          ovis orientalis-arkali

نام محلی:

 خانواده:   گاوسانان                                                                    BOVIDAE       

   

مشخصات:بزرگترین قوچ ایران ، طول سروتنه cm150، دمcm15،ارتفاع cm100 ، وزن حدود kg 85-25 ، نرها دارای شاخ بلند گاهی تا cm118 حلزونی و به پهلوی صورت با خمیدگی  رو به جلو ، ماده ها دارای شاخ کوتاه، موهای بلند و سفید رنگ جلوی گلو وسینه از مشخصات این قوچ است ، در تابستان موها کوتاه و برنگ زردشنی و در زمستان بلند و قهوه ای رنگ ، زیرشکم و کفل ها سفید رنگ.

عادات و رفتار:ااجتماعی ، روز فعال ، بینایی و بویایی بسیار قوی ، بجز فصل جفتگیری ، نرها و ماده ها جدا از همند

زیستگاه: تپه ها ، ماهورها و دامنه کوهستان .   

 تغذیه: علف ، بوته های مرتعی ، برگ درختان.

پراکندگی: شرق و شمال ایران ، سمنان ، مازندران ، افغانستان و پاکستان و ترکمنستان .


  نام علمی : سارگپه پر پا                                    Hieraeetus pennatus

نام محلی:عقاب

خانواده:    قوشیان                                                   ACCIPITRIDAE   

مشخصات:طول cm53-45 ، دم نسبتا بلند  با انتهای مستطیل شکل ، رنگ روشن با زرتنه سفید کرمی ، بالهای پرواز تیره رنگ با نواری روی بال ، شانه بیرنگ، قاعده دوطرف گردن نقطه سفید کوچک

عادات و رفتار:تندتر از سایر عقابها بال می زند و پروازی سریع و زیبا ، اغلب مارپیچ از لابلای درختان عبور میکند. آشیانه سازی روی درختان بلند

زیستگاه: مناطق جنگلی و در نزدیکی نواحی باز و کم درخت جنکل   

تغذیه: پرندگان و جانوران کوجک.

پراکندگی: در ایران تابستان فراوان است . مهاجر عبوری است. 


نام علمی : عقاب سارگپه                                                   Buteo buteo

نام محلی:عقاب

 خانواده:    عقاب                                                            ACCIPITRIDAE                        

 

مشخصات:طول55-50 سانتیمتر ، سرو منقار کوچک،بال پهن ،دم بزرگ وگرد با راه راه عرضی باریک  قهوه ای و خاکستری و نوار انتهایی پهن،گردن کوتاه،رنگ پروبال متنوع ولی بطور کلی قهوه ا ی پررنگ ،پاها زردرنگ و بدون پر،نرو ماده همشکل.

عادات و رفتار:پرواز کند و سنگین و گاهی در جا بال میزند. باتوجه به کوتاهی گردن خپله بنظر میرسد. در حالت بالباز دم گسترده و بالها را راست و قدری رو به بالا نگه میدارد.لانه سازی روی صخره ها ، درختها و زمینهای ناهموار.

 زیستگاه: کوهپایه های دور دست ، کشتزارها و نواحی پردرخت.   

تغذیه: پستانداران کوچک مثل خرگوش و ندرتاً پرندگان کوچک ، به لاشه و مردار نیز علاقه دارد.

پراکندگی: زمستانها نسبتاً فراوانند . در ناحیه خزر بومی هستند.


   نام علمی :گیلار                                                             Anas penelope 

نام محلی:

خانواده: غازیان                                                                            Anserinae

مشخصات:  طول cm 46، سر گرد ، منقار کوچک خاکستری رنگ، جنس نر سروگردن بلوطی و تارک زرد مایل به نخودی ، زیر تنه سفید و روتنه خاکستری ، دم اندکی باریک و انتهای بدن سیاه ، شانه ها سفید و شاهپرهای اولیه و ثانویه خاکستری مایل به قهوه ای. آینه بالی در پرنده نر برنگ سبز و اندکی ناپیدا ، در پرنده ماده پیش بال خاکستری و مایل به قهوه ای و آینه بالی سیاه.                                                                                                                                                                                                                              

عادات و رفتار: اجتماعی و بصورت گله ای ، آبزی،

زیستگاه: سواحل کم عمق، مناطق تالابی ، دریاچه ها ، باتلاقها و مصبها.

 تغذیه: دانه و جوانه گیاهان

پراکندگی: مهاجر، زمستانها به وفور دیده می شوند.


نام علمی :خوتکا                                                            Anas crecca 

 نام محلی:

خانواده: غازیان                                                                  Anserinae

 

 مشخصات:  طول cm 36،کوچکتر از سایر اردکها ، پرنده نرسرتیره برنگ بلوطی با دو نوار پهن چشمی سبزرنگ ، بدن خاکستری رنگ دوطرف زیر دمگاه دو لکه زرد نخودی و در دوطرف حاشیه بدن و شانه دونوار افقی سفید رنگ دارد.ماده ها لکه لکه ای و قهوه ای مایل به نخودی . هردو جنس دارای آینه بالی تیره و سبز براق ، زیرتنه و شاهپرهای بال سیاه مایل به قهوه ای ، روتنه و شانه ها و گردن لکه لکه خاکستری با نقطه های قهوه ای.                                                             

عادات و رفتار: بسیار اجتماعی ، پرواز تیز و سریع ، در ارتفاع پایین و بصورت گله های انبوه و نامنظم. آبزی،

 زیستگاه: سواحل ، مناطق تالابی ، دریاچه ها ، برکه ها ، باتلاقها و مصبها.

 تغذیه: گیاهان و جانوران آبزی .

  پراکندگی: مهاجر، زمستانها به وفور دیده می شوند. ،.


 نام علمی :تنجه                                                       Tadorna  tadorna 

نام محلی:

خانواده: غازیان                                                                    Anserinae

مشخصات:  طول 63 سانتیمتر، سر سیاه رنگ با درخشش سبز براق؛شاهپرهای اولیه و سرشانه ها و آینه بالی سبز رنگ؛ پاها و منقار صورتی رنگ با برآمدگی قاعده منقار ،گردن راست، صدا مشخص، زیر تنه سفید رنگ و دارای نوار سینه ای بلوطی ؛رنگ پرو بال خاکستری قهوه ای ؛از مرغابی های پرسروصدا بوده و گردن آنها از اردکها درازتراست .                                                                                                                                                                                                                               

عادات و رفتار: آبزی، آشیانه سازی در سوراخ سنگهای ساحل  ؛پرواز بصورت(( 8)) مستقیم. 

 زیستگاه: سواحل دریاچه ها ، مناطق تالابی ، دریاچه ها و رودخانه های بزرگ.

 تغذیه: ماهی،بی مهرگان کوچک و علفهای دریایی .

 پراکندگی: مهاجر ،.


 نام علمی :عقاب طلايي                                                  Buteo chrysaetos

نام محلی:عقاب

 خانواده: قوشيان                                                                   Accipiteridae

 

مشخصات:  طول cm 88-75 ، دم نسبتا بلند و مستطيل شكل ، پس سر برنگ مسي طلايي ، پرنده نابالغ برنگ قهوه اي تيره و پرهاي پس سر برنگ زرد مسي با قاعده سفيد بي رنگ ، شاهپرهاي اوليه و ثانويه و دم برنگ سفيدچرك با نوار تيره و پهن در انتها كه با افزايش سن از سفيدي آن كاسته ميشود..  .

عادات و رفتار: توانايي پرواز بالا ؛ بال زني متفاوت همراه با بالباز روي هاي با شكوه.

 زیستگاه: كوهستانهاي خشك و كم گياه ، جنگلهاي كوهستاني و صخره هاي ساحلي. لانه سازي بر روي درختان  بلند يا لبه پرتگاهها.

 تغذیه: خرگوش ، موش و انواع خزندگان كوچك .

پراکندگی: بومي ايران بوده و فراوان ديده مي شود.


 نام علمی : پاشلك معمولي                             Gallinago gallinago           

 نام محلی:

خانواده: آبچليكيان                                                       Scolopacidae

 مشخصات:  طولcm 26. منقار تيره و بلندcm 7، پرو بال قهوه اي با خطوط طولي زرد رنگ در سر و تنه ، خطوط سينه افقي تيره ، پهلوها راه راه تيره شكم و زير تنه سفيد، نوار ابرويي سفيد نخودي ؛ خط چشمي نخودي و دوخط بالي سفيد در روتنه و زير بال. .

 عادات و رفتار: اغلب در مناطق باتلاقي پنهان شده و ديده نمي شود. پرواز سريع و پيچ و خم دار

 زیستگاه : مردابها ؛ چمنزارهاي مرطوب و باتلاقي...

 تغذیه: پرنده اي كنار آبچر است.

پراکندگی: در ایران زمستانها در زيستگاه هاي مناسب ديده مي شود.


 نام علمی : بلدرچين                                                        Cotornix cotornix                      

 نام محلی:

 خانواده: ماكيانيان                                                                  Phasianidae

مشخصات:  طولcm 17.  بال ها قهوه اي ، روتنه تيره رنگ با خط هاي سفيد. بدن كوچك و دم كوتاه،زيرتنه نخودي پهلوها قرمز با رگه هاي سفيد و زرد، سر سياه ، بلوطي و سفيد كه جنس نر حلقه سفيد رنگي هم دارد. ماده كمرنگ تر و بدون حلقه سفيد جلو گلو است. 

عادات و رفتار: بيشتر از آنكه ديده شود صدايش شنيده مي شود. سريع بال مي زند . موقع پرواز هم اندازه ساراست.

زیستگاه : ندرتا در فضاي باز ديده شده ، اغلب در چراگاههاي ناهموار ، كشتزارهاي گندم و جو و  ميان علف هاي انبوه توليد مثل ميكند.

تغذیه: حشرات ریز ؛ دانه گیاهان .

پراکندگی: در ایران تابستانها بصورت بومي و مهاجر در همه جا ديده مي شود.


 نام علمی : قرقاول                                           Phasianus colchicus           

نام محلی:

خانواده: ماكيانيان                                                       Phasianidae

مشخصات:  پرنده نر 85cm و ماده cm60. دم بلند و رنگين و راه رفتن با شكوه دارد. پرنده نر پروبال بسيار رنگين تري نسبت به جنس ماده دارد و سر برنگ سبز براق پوست دور چشم قرمز گلي ، روتنه قرمز گلي با رگه هاي سياه موچ دار، سينه گلي و زرد با لكه هاي سياه ، شكم تيره رنگ ، بالها قرمز بلوطي با لكه هاي قهوه اي ، پرنده ماده كوچكتر  و برنگ قهوه اي خاكستري ، گردن بلوطي  و دور چشم سفيد نخودي. دم هر دوجنس بلند .

عادات و رفتار: بطور ناگهاني از زمين بلند شده و پس از اوج گيري  از حاشيه درختان به پرواز ادارهمه داده و در بوته زارها فرود مي آيد.. 

زیستگاه : جنگلهاي مرطوب و بوته زارهاي تمشك و درختان پهن برگ يا خزان كننده..

تغذیه: حشرات ریز؛دانه گیاهان ومیوه ها...؛.

پراکندگی: در شمال ایران فراوان است .


 نام علمی : كبك                                                         Alectoris chukar                     

نام محلی:كبك

خانواده: ماكيانيان                                                             Phasianidae

مشخصات:  طولcm 33. روتنه خاكستري نخودي، پهلوها نوارهاي بلوطي خرمايي سياه و سفيد،  صورت سفيد با نوار پهن سياه ابرويي  تا بالاي سينه ، زيرتنه زرد بلوطي و روتنه خاكستري مايل به صورتي ، حاشيه دم خاكستري پروازپر سرو صدا دارد .

عادات و رفتار: اغلب روی زمین بسر برده موقع خطر به سرعت به حاشيه بالاي كوهستان مي دود . زندگي اجتماعي دارد

زیستگاه : دامنه هاي كوهستان و مناطق شيب دار صخره اي و سنگلاخي..

تغذیه: حشرات ریز؛دانه گیاهان ومیوه ها...؛.

پراکندگی: در ایران فراوان است ؛


نام علمی : هدهد                                                               Upupa epops           

نام محلی: شانه بسر(مرغ سلیمان)

خانواده: هدهد یان                                                                     Upupidae

مشخصات: طولcm 28.سروگردن و سینه برنگ صورتی نخودی با نوارهای سفید و سیاه درخشان در بالها و دم؛ کاکل بلند با انهتای سیاه که اغلب افتاده است؛بجز هنگام فرود آمدن؛منقار نازک و بلند و اندکی خمیده به سمت پایین

عادات و رفتار: اغلب روی زمین بسر برده و به دشواری دیده میشود

زیستگاه : زمینهای بایر و پردخت؛باغهای میوه و پارکها ولی زمستان درفضای بازتر و  بوته زارها زندگی میکند؛آشیانه سازی در سوراخ درختان کهن و گاهی خرابه ها.

تغذیه: حشرات ریز؛دانه گیاهان ومیوه ها...؛.

پراکندگی: در ایران تابستانها  فراوان است.


 نام علمی : سار                                                              Sturnus  vulgaris           

نام محلی:

خانواده: ساريان                                                                           Sturnidae

مشخصات:  طول cm21 ،‌دم و بالهاي كوتاه ، پرنده بالغ پرو بال سياه شفاف  با خالهاي سفيد كوچك فراوان است.در پرنده جوان قهوه اي سياه با منقار بلند و مستقيم و تيره. رنگ پروبال در اولين زمستان به سياهي متمايل شده ولي خالهاي سفيد زيادي دارد. .

عادات و رفتار: اجتماعي بوده ، روي زمين به سرعت راه مي رود. پرواز سريع و مستقيم.  بصورت گروهي در روي شاخه ها و شكافها و... لانه سازي و توليد مثل ميكنند.

زیستگاه : جنگلها ، نيزارها ، ساختمانها، مناطق شهري و روستايي و پاركها..

تغذیه: حشرات ریز؛دانه گیاهان و...

پراکندگی: در ایران زمستانها بسيار فراوان است.


نام علمی :کوکو                                               Cuculus  canorus

نام محلی:

خانواده: کوکو                                                          CUCULIDAE

مشخصات:  اندازه 32 سانتیمتر، منقار کلفت و اندکی خمیده ،گردن راست، صدا مشخص، پاهای زرد رنگ دم دراز خاکستری رنگ با انتهای گردو سفیدرنگ که روی دم نیز خالهای سفید دارد ،بال نوک تیز، سطح پشتی وگلوخاکستری  مایل به آبی می باشد. نرو ماده همشکل                                                                                            

 عادات و رفتار: درخت زی، تکزی(بجز در فصل زاد وولد) بوده وانگل دیگر پرندگان(در لانه پرندگان دیگر تخمگذاری میکند) پرواز مستقیم. 

زیستگاه: سواحل دریا ، مانداب های ساحلی ، دریاچه ها و رودخانه های بزرگ.

تغذیه: حشرات ،حلزونها،بی مهرگان کوچک و میوه ها .

پراکندگی: مهاجر عبوری، تابستانها فراوانند


نام علمی :کلاغ کوهی نوک سرخ                         Pyrrhocorax   pyrrhocorax     

نام محلی:

خانواده: کلاغیان                                                                         Corvidae

مشخصات:  طولcm 39.رنگ سیاه و سفید با جلای آبی-سبز شفاف ؛ دم کوتاه با انتهای مربع شکل ؛  پرو بال سیاه مایل به آبی براق است؛پروازی قوی با بال زدنهای نامنظم ؛منقار و پاها قرمز رنگ.                                                                          

عادات و رفتار: اغلب بصورت گروههای کوچک زندگی میکنندبجز زمستانها که گله های بزرگ تشکیل می دهند ؛ 

زیستگاه : مناطق کوهستانی؛صخره ای و صخره های مشرف به دریا ؛شکاف سنگها و کاهی نزدیک  مناطق مسکونی  

تغذیه: همه چیز خورند؛

 پراکندگی: در ایران بومی و فراوان است ؛


 نام علمی :قوی فریادکش                                                    Cygnus  cygnus                                                                         

نام محلی:قو

خانواده: مرغابی                                                                          ANATIDAE

مشخصات:  طول cm 150، منقار سیاه با قاعده زرد لیمویی ،گردن راست، صدا شیپورمانند، سر دراز با نیمرخ تخت،منقار مثلثی شکل،پرنده بالغ سفید رنگ ولی پرنده نابالغ مایل به خاکستری ،  پاهای کوتاه سه انگشت جلو پره دار،دم کوتاه ،  بال باریک و نوک تیز، نرو ماده همشکل

عادات و رفتار: آبزی، معمولاًبصورت گله های پرسروصدادیده شده و هنگام پرواز بصورت خطوط مورب و نامنظم ویا بشکل(( 8 )) دیده میشوند.لانه سازی روی زمین.

زیستگاه: سواحل دریا ، مانداب های ساحلی ، دریاچه ها و رودخانه های بزرگ.

تغذیه: معمولاًاز گیاهان آبزی و گاهی از گیاهان خشکی .

پراکندگی: مهاجر، زمستانها در سواحل خزرفراوانند . بصورت سرگردان در فارس و سیستان دیده شده اند.


نام علمی :عقاب صحرايي                                              Aquila nipalensis

نام محلی:عقاب

 خانواده: قوشيان                                                               Accipiteridae                  

 

مشخصات:  طول cm 75 ، دم نسبتا بلند و مستطيل شكل ، پس سر برنگ مسي طلايي ، پرنده بالغ برنگ قهوه اي تيره با پوشش متنوع زير بال دم خاكستري مايل به قهوه اي كه قاعده و انتهاي آن تيره تر است.زير بال يكدست با پرهاي پروازي كمرنگ تر يا پررنگتر از آن و نوارهاي تيره پهن در حاشيه انتهايي بال

عادات و رفتار: پرواز سنگين ؛ بالباز روي با بالهاي پهن كه به حالت خميده در مي آيد.

زیستگاه: بيابانهاي (استپها) باز و نواحي نيمه بياباني و كوهپايه ها ، نزديك تالابها و  زباله داني شهرها..

تغذیه: خرگوش ، موش و انواع خزندگان كوچك .

پراکندگی: در جنوب شرق ايران ديده مي شود.


نام علمی : طاووسک                                       Porphyrio porphyrio        

نام محلی:

خانواده: یلوه ییان                                                                Rallidae

مشخصات:  طولcm 47.بدن آبی رنگ با جلای سبز؛پاهای قرمز با انگشتان بلند و کشیده و پوشپرهای زیر دم سفید؛روی سینه و گلو فیروزه ای؛پرنده نابالغ آبی مایل به خاکستری است

عادات و رفتار: انزوا طلب و باتلاق پسند هستند. از نی ها بالا میرود در پرواز پاهای دراز و قرمز رنگش آویزان است

زیستگاه : تالابهایی با نیزارهای وسیع و حاشیه دریاچه های با پوشش انبوه و نیزارها؛شناگر خوبی است.

تغذیه: آبزیان کوچک و مواد ریز درون آب.

پراکندگی: در ایران بومی و نسبتاً  فراوان است ولی بیشتر در تالابهای شمال؛ دریاچه هامون و تالابهای فارس دیده میشود. 


نام علمی :شاه بوف                                                    Bubo  bubo  

نام محلی:

خانواده: جغدیان                                                              Strigidae

مشخصات:  طولcm 68 ، بزرگترین جغد خاورمیانه است.پرو بال قهوه ای تیره؛بدن و سینه برنگ زرد مایل به قهوه ای پررنگ بشکل رگه های طولی پهن؛گوشپرهای بلند که هنگام استراحت بصورت آویخته است؛ چشمها درشت و نارنجی ؛پاها پوشیده از پر.                      

عادات و رفتار: تکزی؛روی درخت قائم می نشیند؛هنگام غروب و اوایل صبح به شکار میرود

زیستگاه : نواحی کوهستانی؛استپها؛مناطق صخره ای و سنگهای بیرون زده.

تغذیه: جوندگان کوچک و نسبتاًبزرگ حتی خرگوش .

 پراکندگی: در ایران بومی و در شمال نسبتاً فراوان است ؛در قسمتهای جنوبی و غربی ایران کمتر دیده میشود،.


 نام علمی :  سنگ گردان                                  Arenaria interpres 

 نام محلی:

خانواده: سلیم                                                   CHARADRIIDAE                        

مشخصات: طولcm 22 ، پر نقش و نگار، پاها کوتاه ونارنجی رنگ ، منقار سیاه، نوک تیزو نسبتاًکوتاه،سطح پشتی در تابستان بلوطی سیر و سیاه ولی در زمستان قهوه ای تیره،سرسیاه و سفید،سطح شکمی سفید با نوار سینه ای پهن وسیاه، نروماده همشکل، 

عادات و رفتار:.آبچر، کنار آبزی،آشیانه سازی روی زمین، پروازشان قوی و بسرعت میدوند،  هنگام تغذیه سرودم خودرا بالا و پایین میکند.

زیستگاه: مهاجر با گله های بزرگ ، زمستان گذرانی در سواحل سنگی یا ریگزارها.

تغذیه: سنگها، صدفها و سایر اشیاءرا برای پیداکردن غذا با منقار جابجا میکند(وجه تسمیه).

پراکندگی: زمستانها در سواحل جنوبی ایران فراوانند ولی بصورت مهاجر عبوری درهمه جای ایران دیده میشوند.


 نام علمی :سبز قبا                                                  Coracias garrulous                  

 نام محلی:

خانواده: سبزقبایان                                                                Coraciidae

مشخصات:  طولcm 30.پروبال خوشرنگ بدن آبی فیروزه ای؛روتنه قهوه ای با پرهای سیاه رنگ زیرتنه و پیش بالهای آبی رنگ:بال زدنهای قوی و سریع؛دم متوسط بلند با انتهای چهارگوش؛منقارقوی وکلفت و نسبتاًبزرگ .

عادات و رفتار: اغلب روی سیمهای برق و ...مینشیند؛هنگام نمایش جنسی ازیک سو به سوی دیگر پرواز نموده و ناگهان پایین افتاده و شیرجه میزند. 

زیستگاه : فضاهای باز با درختان پراکنده؛کنارجاده هاو کشتزارها و شکاف تنه درختان کهن،سوراخ دیواره ساحلی رودخانه ها و خرابه ها لانه سازی تولید مثل میکند.

تغذیه: حشرات ریز؛دانه گیاهان و...؛.

پراکندگی: در ایران تابستانها  فراوان است ؛


 نام علمی :زاغی                                                                Pica pica           

نام محلی:

خانواده: کلاغیان                                                                 Corvidae

مشخصات:  طولcm 48.رنگ سیاه و سفید با جلای آبی-سبز شفاف ؛ دم دراز ؛سرو گردن و سینه سیاه وزیرتنه سفید است؛پروازی قوی با بال زدنهای نامنظم ؛نوک و پاها سیاه رنگ.                                                                         

عادات و رفتار: اغلب بصورت گروههای کوچک زندگی میکنندبجز زمستانها که گله های بزرگ تشکیل میدهند.   

زیستگاه : کشتزارها؛مناطق باز دارای پرچین؛جنگلهای کاج و سرو تا ارتفاع 2900متری؛ آشیانه سازی روی درختان بلند؛بوته های خار و حاشیه جنگلها لانه سازی میکنند.اغلب نزدیک روستاها وشهرها و زباله ها دیده میشوند.

تغذیه: همه چیز خورند؛حتی تخم سایر پرندگان را ربوده و میخورند .

پراکندگی: در ایران بومی و فراوان است ؛


نام علمی : خروس کولی                                                  Vanellus vanellus

نام محلی:

خانواده: سلیمیان                                                                          Rallidae

مشخصات:طولcm 30.کاکل باریک و دراز و سیاهرنگ ، بالهای بلند و نسبتا گرد ، روتنه سیاه با جلای سبز ،سینه سیاه با طوق پهن تا چانه ، زیرتنه سفید،  دم سفید با نوار سیاه رنگ انتهایی ، پوشپرهای دم بلوطی رنگ ، پاهای صورتی تیره،

عادات و رفتار: در پرواز بسیار نامنظم و بی صدا با بال زدن اندک.

زیستگاه:علفزارها؛کشتزارها؛اراضی خیس و باتلاقی و درحاشیه باتلاقها تولید مثل میکند

تغذیه: آبزیان کوچک و مواد ریز درون آب.

پراکندگی: در ایران زمستانها فراوان است بخصوص درتالابهای جنوب.


 نام علمی : چنگر                                                                    Fulica atra        

نام محلی:

خانواده: یلوه ییان                                                                         Rallidae

مشخصات:طولcm 37.بدن سیاه و دودی رنگ؛منقار و سپر سفید رنگ؛پاهای سبز زیتونی با انگشتان بلند و کشیده دارای نیم پرده و انگشتان نسبتا‍ بزرگ ؛چشمها قرمز رنگ ؛دم کوتاه

عادات و رفتار: در زمستانها گروهی هستند؛ برای بدست آورد غذا به زیر آب شیرجه زده وگاهی تا 30 ثانیه زیر آب میماند.به دشواری پرواز کرده و اکثراً روی آب میدود.موقع فرود ناگهان به سطح آب برخورد میکند.

زیستگاه:مناطق نیزاری با آب باز؛باتلاقها؛دریاچه ها و گاهی حاشیه رودخانه ها؛آشیانه سازی درون نیزارهای انبوه

تغذیه: آبزیان کوچک و مواد ریز درون آب.

پراکندگی: در ایران بومی و فراوان است ولی بیشتر در تالابهای شمال وجنوب دیده میشود.


  نام علمی :آنقوت                                        Tadorna  ferruginea 

نام محلی:

خانواده: غازیان                                                          Anserinae

 

مشخصات:  طولcm 64 ، سر نخودی رنگ با درخشش سبز براق؛ آینه بالی سبز رنگ؛ پاها و منقار کوچک ،گردن راست، صدا مشخص، بدن ؛روتنه و زیرتنه نارنجی بلوطی  ؛ پرو بال سیاهرنگ ؛از مرغابیهای پرسروصدا بوده و گردن آنها از اردکها درازتر است . پرنده نر طوق سیاهرنگی دور گردن داردو سرپرنده ماده بی رنگتر است                                                                                                                                                                                                                               

  عادات و رفتار: آبزی، آشیانه سازی در سوراخهای سنگهای ساحل؛شنها و صخره ها و دیواره درختان  ؛پرواز بصورت(( 8)) مستقیم. 

زیستگاه: سواحل دریاچه ها ، کنار رودخانه ها و کشتزارها و حتی استپهای خشک ، دریاچه ها و رودخانه های بزرگ.                                                                  

تغذیه: ماهی ، آبزیان کوچک،بی مهرگان کوچک و علفهای دریایی .

پراکندگی: مهاجر؛در مناطق شمالی؛غرب و جنوب ایران دیده میشود ،. 


نام علمی :بوتیمار کوچک                                                  Botaurus  stellaris

نام محلی: مارگیر

خانواده: حواصیل                                                                       ARDEIDAE                 

 

مشخصات:  طولcm 35 ، منقار نوک تیز و نسبتاًطویل هردوجنس (نرو ماده)زرد رنگ که در فصل زادو ولد قاعده آن قرمز میشود ،گردن دراز، ،  پاهای بلندو سبزرنگ،دم نسبتاً کوتاه،بال پهن و گرد ، سطح پشتی جنس نر سیاه مایل به سبز و درجنس ماده رگه رگه قهوه ای پررنگ و سطح شکمی نخودی و رگه رگه است.                                 

عادات و رفتار: کنارآبزی، آبچر ، معمولاًبصورت دسته جمعی دیده شده ، در ارتفاع کم همراه با بال زدنهای سریع درنور کم غروب و یا صبح خیلی زود پرواز میکند..

زیستگاه: لانه سازی نزدیکی آب روی درختها و نیزارها در سواحل پرگیاه رودخانه ها، آبگیرها ، باتلاق های پردرخت.

تغذیه: ماهیها ،دوزیستان ، خزندگان،سخت پوستان،حشرات ،جوندگان و حتی از جوجه های پرندگان دیگر.

پراکندگی: بومی، در نزدیکی آب در غالب نقاط دیده میشود . تابستانها فراوانترند.


 

 

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
وبلاگ تلاش ماندگار ‘ صحنه ثبت اقدامات و تلاشهای بی دریغ و دلسوزانه خادمان طبیعت و حیات وحش شهرستان کاشمر در راستای حفظ و حراست از موهبتهای الهی و میراث گذشتگان ماست تا میراثی ماندگار برای آیندگان ونسلهای آینده ما باشد.

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM